Hướng dẫn cấu hình IPC310,IPC100 bằng app RTCam

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA IPC310/IPC100

BẰNG APP RTCAM

  1. Download và cài đặt app RTCam

Tải app RTCam

  1. Cài đặt camera

Bước 1: Vào cài đặt của điện thoại – Chọn wifi – Chọn wifi tên IPCAMAP_xxx để kết nối

Bước 2: Mở app RTCam và tiến hành cài đặt

  • Nhấn dấu “+” Lan search/QR code Search Chọn mã camera & nhập mật khẩu (123456)Save

Bước 3: Cho camera kết nối với Wifi nhà

 

  • Vào cài đặt của camera – Wifi Setting – Manager wifi network – Chọn wifi & nhập mật khẩu – Chọn Ok

 

Đèn tín hiệu trên camera sáng xanh lá đứng là camera đã cài được wifi.

 

III. Cài ghi hình cho camera

Vào cài đặt của camera Other setting Device recoding setting – chế độ muốn ghi hình (Như hình bên dưới)

Tin Liên Quan