Hướng dẫn sử dụng Chuông M525

-Add cảm biến cửa hoặc cảm biền chuyển động kiểu báo khách. Ta ấn 2 nút ở dưới. Khi đèn xanh ở giữa sáng lên thì bỏ tay ra và ấn bật tắt ở cảm biến tách cửa hoặc cảm biến chống trộm. Khi đèn xanh nháy là add được.

-Add cảm biến cửa hoặc cảm biền chuyển động kiểu chống trộm. Ta ấn 2 nút ở dưới. Khi đèn xanh ở giữa sáng lên thì bỏ tay ra và ấn bật tắt ở cảm biến tách cửa hoặc cảm biến chống trộm.Khi đèn nháy xanh là add được.

-Add remote. Ta ấn 2 nút như hình dưới. Khi đèn sáng ta ấn nút bất kì trên điều khiển là add xong.

-Các nút trên Remote. Nút A là chuyển chế độ báo động. Nút B trên remote là chế độ ở nhà. Nút D là chế độ SOS

.Sau đây là video hướng dẫn cụ thể:

Tin Liên Quan